Våre priser

Pris pr behandling kr. 630,-
Til første konsultasjonstime er det satt av 45 min.
Til oppfølgingstimer er det satt av 30 min.